Zarejestruj się    Zaloguj się    Forum    Szukaj    FAQ

Strona główna » DOTACJE - DOFINANSOWANIE
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 10 posty(ów) ] 
Autor Wiadomość
 Temat postu: Ile forsy Wielebny Ojciec potrzebuje na swoją działalność?
 Post Wysłany: Niedziela, 29 Sierpień 2010, 18:00 
 
Wielebny Ojcze. Ile pieniędzy potrzebujesz na swoją działalność duchową i na uzdrawianie zbłąkanych duszyczek?


Góra 
  
 
 Temat postu: Re: Ile forsy Wielebny Ojciec potrzebuje na swoją działalnoś
 Post Wysłany: Niedziela, 29 Sierpień 2010, 18:05 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Wtorek, 19 Luty 2008, 03:08
Posty: 53
Wielebny Ojciec został zesłany na ziemię przez niebiosa, tak więc Wielebny Ojciec oraz jego słudzy nie pobierają żadnych dofinansowań pochodzących z tego świata. Wielebny Ojciec żywi się boskim światłem płynącym z jądra wszechświata, przez co jest on niezależny od ludzkich układów i układzików na ziemi.


Góra 
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Ile forsy Wielebny Ojciec potrzebuje na swoją działalnoś
 Post Wysłany: Niedziela, 29 Sierpień 2010, 18:08 
 
To niemożliwe, kościół ma wielkie dotacje i nie czyni dobra a Wielebny i Przenajświętszy nie korzysta z niczego? Czy wielebny coś zjada i wypija?


Góra 
  
 
 Temat postu: Re: Ile forsy Wielebny Ojciec potrzebuje na swoją działalnoś
 Post Wysłany: Niedziela, 29 Sierpień 2010, 18:16 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Sobota, 22 Marzec 2008, 23:14
Posty: 20
Jak już sam Wielebny wspomniał, ziemskie pożywienie nie jest mu potrzebne. Wielebny może trwać w każdych warunkach na ziemi, bez powietrza, wody i karmy.
Wielebny Ojciec nie bierze przykładu z innych fałszywych krwiopijczych duchownych, którzy nie dość że czynią umysłowy zamęt swym owcom, to jeszcze wyciskają z nich wszystko, co tylko w jakiś sposób może im się przydać.


Góra 
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Ile forsy Wielebny Ojciec potrzebuje na swoją działalnoś
 Post Wysłany: Niedziela, 29 Sierpień 2010, 18:20 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Czwartek, 17 Czerwiec 2010, 00:35
Posty: 8
Trudno uwierzyć Wielebnemu, podczas kiedy dotacje państwa dla kościołów i związków wyznaniowych w Polsce mają się następująco:

Skarb Państwa częściowo finansuje działalność kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. Największe dotacje są przekazywane Kościołowi katolickiemu.

Najważniejszymi dokumentami prawnymi regulującymi finansowanie Kościoła przez państwo są:

* Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - stwierdzająca równoprawność kościołów i innych związków wyznaniowych, oraz wymagająca od państwa bezstronności w sprawach przekonań religijnych
* Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania - stwierdzająca, że Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań oraz że Państwo i państwowe jednostki organizacyjne nie dotują i nie subwencjonują kościołów i innych związków wyznaniowych. Wyjątki od tej zasady regulują ustawy lub przepisy wydane na ich podstawie
* Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską wymagający dotowania przez Państwo Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Konkordat zobowiązuje również dotowanie przez państwo lub samorządy terytorialne placówek oświatowych i wychowawczych zakładanych przez Kościół, jak również reguluje inne aspekty działalności Kościoła w Polsce.

Metody finansowania

Stałymi źródłami finansowania Kościoła katolickiego, uwzględnionymi w budżecie są:

* Finansowanie nauczania religii (zgodnie z art. 12 ust. 1 Konkordatu). Rokrocznie pensje dla katechetów wynoszą - według różnych szacunków - od 1500 milionów złotych do około 260 milionów złotych. Do tego dochodzi bezpłatne udostępnienie sal i innej infrastruktury.
* Finansowanie uczelni katolickich. W 2008 wyniosło ono 277 656,7 tysięcy złotych, które dostało 5 uczelni niepublicznych (prywatna) i 1 uczelnia publiczna (państwowa) - Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oznacza to, że w roku 2008 przeciętna prywatna uczelnia katolicka dostała dofinansowanie około 2800 krotnie większe niż przeciętna prywatna uczelnia niekatolicka.
* Finansowanie wydziałów teologicznych.
* Dotacje na Fundusz Kościelny, którego celami są: dotowanie lub całkowite finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych (całkowite dotyczy tylko misjonarzy i zakonnic klauzurowych), wspomaganie kościelnej działalności charytatywnej, wspomaganie kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej, a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów administracji rządowej z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, odbudowę, remonty i konserwację obiektów sakralnych o wartości zabytkowej. W 2008 przeznaczono na dotacje dla Funduszu 97,9 mln zł. Na finansowanie składki zdrowotnej dla około 9000 księży jest rocznie wydawane około 40 milionów złotych.
* Utrzymywanie kapelanów w służbach mundurowych, miedzy innymi kapelanów wojskowych w armii na etatach oficerskich, kapelanów w policji (w każdej komendzie), straży granicznej i państwowej straży pożarnej (w każdej jednostce. W roku 2001 kapelani wojskowi dostali 15,4 milionów złotych, z czego 12,8 milionów przypadło kapelanom katolickim. Kapelani są także utrzymywani w szpitalach (1,5 tys duchownych), w sanatoriach MSWiA, w zakładach karnych, w aresztach, w PKP, na Lotnisku Okęcie w Warszawie, w klubach sportowych, harcerstwie oraz w Kancelarii Prezydenta.
* Inne wpłaty od spółek skarbu państwa. Według szacunków ministerstwa skarbu, w 2001 r. wynosiły one 3,78 mln zł w gotówce i 1,06 mln zł w majątku rzeczowym.

Oprócz tego, pośrednie wsparcie finansowe od Państwa, Kościół uzyskuje przez:

* Zwolnienie duchowieństwa z podatku dochodowego - księża nie pracujący etatowo płacą jedynie ryczałt (102-372 zł kwartalnie dla wikariusza i 319-1136 zł dla proboszcza). Zwolnione od opodatkowania są także dochody z działalności gospodarczej przeznaczone na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, na działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne i kościelne. Rokrocznie jest to kwota około 2 miliardów złotych.
* Zwolnienie duchowieństwa z podatku od nieruchomości.
* Zwolnienie duchowieństwa z podatku od spadków i darowizn.
* Zwolnienie duchowieństwa z podatku od czynności cywilnoprawnych.
* Zwolnienie duchowieństwa z podatku od działalności niegospodarczej.
* Ulgi celne przysługujące Kościołowi.

Inne źródła finansowania Kościoła, w którym uczestniczy państwo to:

* Przekazywanie Kościołowi nieruchomości i gruntów - III RP do połowy 2008 roku przekazała Kościołowi katolickiemu 160 tysięcy hektarów gruntów i 490 nieruchomości.
* Sprzedawanie Kościołowi nieruchomości i gruntów, zwykle po kilkunastokrotnie lub kilkudziesięciokrotnie niższej cenie od ceny rynkowej (nawet 100-krotnie nieższej.
* Rekompensaty i odszkodowania - 107,5 milionów złotych.
* Dotacje na budowę obiektów sakralnych, jak Świątynia Opatrzności Bożej (30 mln zł. w budżecie na 2008 rok)
* Dotacje na konserwacje obiektów zabytkowych. W roku 2001 generalny konserwator zabytków przekazał 29 405 390 zł na zabytki sakralne należące do związków wyznaniowych, głównie do Kościoła katolickiego.

Całkowity rozmiar dotacji

Całkowita suma pieniędzy przeznaczana na dotacje państwa dla kościołów i związków wyznaniowych w Polsce nie została oszacowana, ani w ujęciu rocznym, ani w całościowym, ale wiadomo, że w ujęciu rocznym jest to kilka miliardów bądź kilkanaście miliardów złotych.

Roczna suma pieniędzy jaką przeznacza Polska na Kościół katolicki wynosi według różnych szacunków od 1 do 5 miliardów złotych. Wartość 490 nieruchomości przekazanych Kościołowi katolickiemu decyzjami Komisji majątkowej wynosi 24,1 miliardów złotych. Oprócz tego grunty przekazane Kościołowi katolickiemu przez III RP mają 160 tysięcy hektarów.
Grunty i nieruchomości

Kościół katolicki obecnie wysuwa roszczenia o przekazanie mu 400 tysięcy ha gruntów. Według różnych szacunków przed II wojną światową Kościół posiadał od 155 tysięcy hektarów gruntów do 400 tysięcy hektarów gruntów. W 1949 roku Kościół posiadał już tylko od 85 do 170 tysięcy hektarów gruntów, co może świadczyć o tym, że i przed II wojną światową Kościół posiadał takie tereny. Grunty przekazane Kościołowi katolickiemu przez III RP do 2008 roku mają 160 tysięcy hektarów (w założeniu jest to rekompensata za szkody z czasów PRL) - z tego nawet 75 tysięcy hektarów gruntów nigdy do Kościoła nie należało, gdyż państwo przejęło od niego w 1950 roku od 85 do 170 tysięcy hektarów gruntów. Zakładając, że hektar gruntu kosztuje 15 tysięcy złotych, to 75 tysięcy hektarów gruntów jest warte 1125 milionów złotych. Oprócz tego od 1991 roku Kościół katolicki za sprawą działania Komisji majątkowej przejął 490 nieruchomości wartych 24,1 miliardów złotych, a w 1971 roku 4800 kościołów i kaplic, 1500 budynków i 900 hektarów gruntów (w tym 100 cerkwi prawosławnych zajętych w 1945 roku i kilkadziesiąt kościołów protestanckich na Warmii i Mazurach, poprzez wejście procesji katolickiej, niosącej proporce Matki Boskiej, do mało uczęszczanego zboru i jego zajęcie). Poza tym w 1991 roku po wystąpieniu do wojewody każdy dom zakonny mógł dostać 5 hektarów, parafia 15 hektarów, diecezja a także seminarium po 50 hektarów. Kościół katolicki dostał wtedy - według różnych szacunków - od 70 tysięcy hektarów do 160 tysięcy hektarów, z czego 46 parafii na Dolnym Śląsku dostało grunty kilkakrotnie. Zakładając, że hektar gruntu kosztuje 15 tysięcy złotych, to 70 tysięcy hektarów kosztuje 1050 milionów złotych, a 160 tysięcy hektarów 2400 milionów złotych. Wbrew ustawie grunty dostały także parafie miejskie.

Źródło: Wikipedia


Góra 
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Ile forsy Wielebny Ojciec potrzebuje na swoją działalnoś
 Post Wysłany: Niedziela, 29 Sierpień 2010, 18:25 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Sobota, 22 Marzec 2008, 23:14
Posty: 20
Jak widać w odniesieniu do innych duchownych, nasz Wielebny Ojciec jest Święty!


Góra 
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Ile forsy Wielebny Ojciec potrzebuje na swoją działalnoś
 Post Wysłany: Niedziela, 29 Sierpień 2010, 18:27 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Czwartek, 17 Czerwiec 2010, 00:35
Posty: 8
Ciekawe, na jak długo Wielebnemu wystarczy kosmiczne światło jako pożywka?


Góra 
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Ile forsy Wielebny Ojciec potrzebuje na swoją działalnoś
 Post Wysłany: Niedziela, 29 Sierpień 2010, 18:28 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Sobota, 22 Marzec 2008, 23:14
Posty: 20
Na zawsze, zbłąkana owieczko, na zawsze!


Góra 
 Profil  
 
 Temat postu: Re: Ile forsy Wielebny Ojciec potrzebuje na swoją działalnoś
 Post Wysłany: Wtorek, 21 Wrzesień 2010, 02:22 
 
ja też chciałem żywić się promieniowaniem kosmicznym , ale wychudłem zbytnio, znajomi mnie nie poznają i twierdzą , ze mi na mózg padło . ja to tak bardziej z oszczędności niż ideologii.


Góra 
  
 
 Temat postu: Re: Ile forsy Wielebny Ojciec potrzebuje na swoją działalnoś
 Post Wysłany: Niedziela, 19 Lipiec 2020, 03:36 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: Sobota, 22 Marzec 2008, 23:14
Posty: 20
Właśnie mija dziesięć lat od kiedy Wielebny Ojciec żywi się boską energią i ma się bardzo dobrze. Wielebny Ojciec nie przyjmuje żadnych stałych pokarmów a jedynie pije wodę ze świętego źródełka. Jego poczucie jest niebiańskie i może spływać na czytających to forum, ale pod jednym warunkiem - Czytający nie może spożywać pokarmu przez co najmniej 10 dni. Im większy jest czas nieprzyjmowania pokarmu, tym łaska płynąca z nieba przez Wielebnego Ojca jest potężniejsza.
Alleluja i do przodu !!!


Góra 
 Profil  
 
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
 
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 10 posty(ów) ] 

Strona główna » DOTACJE - DOFINANSOWANIE


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości

 
 

 
Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
cron